h2-img-1

O NAS

Misją Fundacji jest pobudzanie do nieustannego rozwoju rynku e-zdrowia, poprzez skuteczną edukację oraz projektowanie programów zdrowotnych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań nauki i techniki.

Identyfikujemy potrzeby podmiotów sektora publicznego, non-profit oraz nauki i łączymy je z sektorem biznesu

OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Naszą podstawową działalnością statutową jest edukacja oraz tworzenie projektów społecznych i zdrowotnych w następujących obszarach:
Badania i rozwój (B+R / R&D)
Prowadzimy własne projekty innowacji społecznych w obszarze eZdrowia. Realizując naszą misję upowszechniamy wyniki badań naukowych poprzez nauczanie oraz publikacje. W rozumieniu ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., posiadamy status organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę.
Projekty UE 2021-2027
Tworzymy własne projekty do konkursów B+R oraz NCBiR (jako liderzy / partnerzy) jak również konsultujemy dobór sprzętu i usług z obszaru eZdrowia. W nowej perspektywie 2021-2027 jesteśmy zainteresowani głównie projektami skierowanymi a innowacje i usługi społeczne i zdrowotne.
Teleopieka
wsparcie osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów poprzez wdrażanie rozwiązań teleopiekuńczych: opaski SOS, centrale alarmowe, czujniki (smarthome), cyfrowa karta życia. Wybieramy tylko sprawdzone rozwiązania, rzetelnych i uczciwych dostawców.
Telemedycyna
usługi zdrowotne takie jak np.: telekonsultacje lekarskie, zdalna opieka ratownika medycznego, e-recepta, oraz wykonywane zdalnych badań serca (EKG, Holder, arytmia), ciśnienia, poziomu cukru we krwi, sprawdzanie kondycji pamięci i funkcji poznawczych osób starszych (SAGE, Mini-Cog).

DLA KOGO DZIAŁAMY

Tworząc projekty naukowe (B+R), edukacyjne oraz społeczne pomagamy następującym grupom osób:
blog-31

Osoby starsze

Starzejące się społeczeństwo, niewielki stopień cyfryzacji usług zdrowotnych oraz brak umiejętności cyfrowych powoduje, że osoby starsze posiadają niewielki dostęp do rozwiązań e-zdrowia oraz e-opieki. Współpraca samorządów, sektora NGO, nauki i biznes jest niezbędna aby zmienić ten stan i udostępnić osobom starszym proste i niezawodne rozwiązania, które przyczynią się do dłuższego i aktywnego życia.
blog-33

Osoby wykluczone społecznie

Nie tylko osoby starsze często nie posiadają dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej i opiekuńczej. Osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne oraz rodziny opiekunowie tych osób, również niezwykle często nie posiadają dostępu do opieki zdrowotnej lub opiekuńczej ze względu na ograniczenia ruchowe, intelektualne bądź majątkowe.
blog-15

Osoby i rodziny osób z demencją

Demencje (w tym choroba Alzheimera) obciążają nie tylko możliwość samodzielnego funkcjonowania przez chorą osobę. Przede wszystkim niezwykle mocno wpływają na życie zawodowe i prywatne opiekunów - w Polsce najczęściej rodziny. Światowy Raport 2019: "Postawy wobec demencji" pokazuje, że prawie 80% społeczeństwa jest zaniepokojona rozwojem demencji oraz 2 na 3 osoby nadal uważają, że demencja jest normalny objaw procesu starzenia się. W Fundacji dążymy do rozwoju edukacji oraz wczesnego rozpoznawania demencji.

STATYSTYKI

Naszą działalnością nie odwrócimy procesów starzenia się społeczeństwa - taka jest nieunikniona przyszłość. Jakość i długość życia możemy podnieść poprzez wdrażanie i popularyzowanie skutecznych programów eZdrowia.

Prognoza ilości osób w wieku 60+ w polsce

W 2050 r. w Polsce będzie mieszkać 13,7 mln osób w starszym wieku, co oznacza, że stanowić będą one 40,4 proc. ogółu społeczeństwa.

Dla porównania w 2018 roku, liczba osób starszych 60+ w liczbie ogólnej mieszkańców polski wyniosła 24,8%. Już w 2030 roku w Polsce będzie mieszkało 10,8mln osób starszych co daje wzrost w porównaniu do 2018 roku o 1,3 mln osób czyli o 13,8%.
Źródło: Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 roku (GUS, 2020)
Szacuje się, że w Polsce choroby niezakaźne odpowiadają za 90% wszystkich zgonów. Jednym z największych wyzwań chorób cywilizacyjnych w Polsce jest ograniczenie umieralności na choroby serca oraz choroby związane ze stylem życia i otyłością.
Choroby kardiologiczne (46%)
Nowotwory (27%)
Inne choroby (10%)
Choroby zakaźne, okołoporodowe oraz złe odżywianie (5%)
Wypadki i urazy (5%)
Cukrzyce (2%)
Żródło: WHO - Noncommunicable Diseases (NCD) Country Profiles, 2018.

WSPÓŁPRACA

Projektujemy rozwiązania we współpracy z pomiotami, które tak jak my koncentrują się na potrzebach podopiecznego. Jednocześnie gospodarujemy środkami finansowymi w taki sposób aby jak największa liczba osób mogła zostać objęta naszymi programami. Zapraszamy do współpracy:
Gminy, Miasta oraz jednostki samorządowe odpowiedzialne za kreowanie polityki społecznej, senioralnej, zdrowotnej i Smart City - nieodpłatnie doradzimy w jaki sposób można stworzyć skuteczne programy wykorzystując rozwiązania eZdrowia.

NGO

Fundacje, Stowarzyszenia, Kluby Seniora oraz inne organizacje pozarządowe zapraszamy do współpracy, jeżeli tylko widzisz wspólny cel lub potrzebujesz pomocy. Możemy stworzyć razem projekt z elementami telemedycyny, teleopieki lub projekt edukacyjny.

B+R

Zależy nam aby projektowane programy miały podstawy naukowe. W związku z tym chętnie bierzmy udział w projektach naukowych realizowanych we współpracy z uczelniami oraz jednostkami B+R podmiotów nastawionych nie tylko na zysk - ale również na efekt społecznie pozytywny.

Biznes

Zapraszamy do współpracy dostawców sprzętu oraz usług e-zdrowia i e-opieki. Zależy nam na poznawaniu nowych rozwiązań jak również tych sprawdzonych już w wieloletniej praktyce zagranicznej.

PARTNERZY

Synergia różnych środowisk to nasza domena. Współpracujemy z partnerami, którzy charakteryzują się wysoką etyką swoich działań
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo